วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกแบดมินตัน badminton Training

แบบฝึกแบดมินตัน badminton Training


**

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุรินทร์

ประจำปี 2554 ณ สนามศรีณรงค์

ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2554
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพกีฬานักเรียนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554 ณ สนามศรีณรงค์ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑานักเรียน

ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2554

ณ สนามศรีณรงค์